mobile Phone - F O R T E L - serwery i centrale Slican - sprzedaż, serwis, naprawa


Idź do spisu treści

Menu główne

mobile Phone

rozwiązania Slican
 


Slican MobilePhone to usługa umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego lub domowego tak jak z telefonu firmowego włączonego do centrali Slican. Slican MobilePhone zwiększa mobilność pracowników i efektywność wykorzystania istniejących zasobów komunikacyjnych w każdej organizacji.

Mogą z niej korzystać: •wszyscy, którym doskwiera brak łączności w trakcie przemieszczania się po halach, magazynach itp. a nie dysponują systemem DECT – telefon komórkowy może pracować jako element sieci Slican MobilePhone

 • pracownicy mobilni - zarówno okazjonalnie pracujący poza biurem jak i przedstawiciele handlowi regularnie pracujący w terenie -  telefony komórkowe mogą być telefonami równoległymi „pracującymi” w czasie kiedy pracownicy są poza biurem tak jak telefony stacjonarne, stojące na biurku

 • firmy pracujące w systemie „home working” – dowolny  telefon domowy współpracownika może być elementem sieci MobilePhone


Usługi Slican MobilePhone wymagają:

 • central MAC-6400, CCT-1668 lub CXS-0424

 • zdefiniowania telefonu podstawowego i telefonu równoległego

 • zakupu licencji

 • aktywacji przez administratora centrali – tylko uprawnieni użytkownicy (numery wewnętrzne centrali) mogą korzystać z usługi

 • określenia jakie numery zewnętrzne – stacjonarne i komórkowe – pracują w ramach Slican MobilePhone

 • aktywacji i wyłączenia usługi przez pracownika / osobę uprawnioną do korzystania z MobilePhone (wpisanie odpowiedniego kodu PIN)

 
 
 
MobilPhone
 
 

Dodatkowo abonentom korzystającym z usługi Slican MobilePhone może być udostępniony serwis Callback. Pozwala to na realizację połączeń z telefonu równoległego na koszt centrali firmowej.

 • Callback ogranicza wykonywanie połączeń służbowych (z telefonu równoległego) wyłącznie do telefonów zapisanych w bazie danych centrali. Nie zachodzi niebezpieczeństwo utraty hasła i włamania do systemu telekomunikacyjnego firmy

 • Jako że użytkownik Callback nie ponosi żadnych opłat za połączenie można jako numery MobilePhone wprowadzić numery GSM prywatnych telefonów pracowników – mniej komórek służbowych.

 • Rozmowa w obu kierunkach zestawiana jest przez centralę firmową - do osoby dzwoniącej nie jest przesyłana prezentacja numeru osoby dzwoniącej. Odbierający połączenie jest przekonany, że dzwoni do niego osoba z siedziby firmy. Nie prezentujemy więc, ani numerów GSM telefonów służbowych czy prywatnych, nie publikujemy też numeru telefonu domowego.Jak działa Slican MobilePhone?

 
 
MobilPhone działanie
 
 

Jak działa Slican MobilePhone i Callback?

Oddzwaniam nie płacąc za połączenie:

 
 
MobilPhone działanie
 
 

Dzwonię z telefonu prywatnego na koszt centrali:

 
 
MobilPhone działanie 3
 
 

Czytaj więcej o MobilePhone i Callback 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego