telekonferencje - F O R T E L - serwery i centrale Slican - sprzedaż, serwis, naprawa


Idź do spisu treści

Menu główne

telekonferencje

rozwiązania Slican
 

Slican oferuje zaawansowane systemy telekonferencji, które dotychczas dostępne były tylko w rozbudowanych i kosztownych systemach telekomunikacyjnych. W systemach Slican konferencje są wyposażeniem standardowym serwerów CXS-0424, CCT-1668 i MAC-6400. Z konferencji mogą więc korzystać także użytkownicy małych i średnich central - począwszy od sieci dla 8 abonentów.
Telekonferencje w systemach Slican dostępne są dla abonentów sieci wewnętrznej jak i numerów miejskich - w tym GSM i IP. Warunkiem korzystania jest zakup licencji na określoną ilość uczestników telekonferencji.

Konferencje można zorganizować jako :

 • Grupy konferencyjne

 • Pokoje konferencyjne

 • Konferencje prywatne


Inicjator konferencji może zestawić połączenie konferencyjne a samemu w niej nie brać udziału.
Liczba uczestników konferencji i jednocześnie prowadzonych konferencji zależy od możliwości posiadanego serwera Slican.

 
 
 
Konferencje ilość
 
 

Konferencja nie blokuje możliwości tradycyjnych połączeń trójstronnych (3PTY). Oznacza to więc, że np. w MAC-6400 można zestawić 2 konferencje po 10 uczestników w każdej i dodatkowo 3 połączenia trójstronne. Zasoby serwera przydzielane są dynamicznie - w MAC-6400 możemy więc zestawić jednocześnie 6 konferencji złożonych z 5 uczestników lub jedną konferencję złożoną z 10 użytkowników i drugą z 20 użytkowników.

Typy konferencji

Grupa konferencyjna


 
 
 
 
Grupa konferencyjna
 
 
 • Grupa konferencyjna jest rozwiązaniem dla abonentów, organizujących regularne konferencje, odbywające się w stałym składzie, modyfikowanym w niewielkim stopniu. Zdefiniowanie "grupy konferencyjnej" ułatwia i przyspiesza pracę takiego zespołu.

 • Uczestnicy grupy telekonferencyjnej są definiowani w ConfigMAN.

 • Inicjator konferencji o ile dysponuje telefonem systemowym Slican (z wyjątkiem CTS-102.HT) może zdefiniować uczestników, zmieniać ich skład przed i w także w trakcie konferencji (niezleżenie od zdefiniowanej grupy w ConfigMAN).

 • Osoba decydująca o składzie konferencji za pomocą telefonu systemowego Slican (z wyjątkiem CTS-102.HT) pełni funkcję Managera konferencji.

 • Grupa może mieć swój numer wewnętrzny.

 • Jeżeli grupa ma nadany nr wewnętrzny Inicjatorem może być również abonent dysponujący telefonem analogowym.

 • Uczestnikami grupy mogą być zarówno abonenci sieci firmowej (numery wewnętrzne) jak i numery miejskie.

 • Dla połączeń konferencyjnych działają przekierowania ("gdy nie odbiera" i "bezwarunkowe").

 • Istnieje możliwość ponawiania wywołań do uczestników konferencji, którzy się nie zgłosili.


 

Pokój konferencyjny


 
 
 
 
Pokoj konferencyjny
 
 


 • Rozwiązanie dla rozproszonych organizacji, działów itp. - wszędzie gdzie ważna jest częsta i regularna wymiana myśli. Zdefiniowany „pokój konferencyjny” jest wirtualnym miejscem spotkań, a korzystanie z niego wymaga tylko jednorazowego zaprogramowania numeru, na który wszyscy uczestnicy konferencji mogą się wdzwonić.

 • Uczestnikami mogą abonenci sieci wewnętrznej jak i numery miejskie, GSM i IP.

 • Telekonferencję realizuje się przez wdzwanianie - "wchodzenie" uczestników do pokoju konferencyjnego.

 • Można zdefiniować PIN, który będzie autoryzował uczestników konferencji.

 • Uczestnicy znajdujący się na liście zdefiniowanej w ConfigMAN mogą "wchodzić" do Pokoju bez PIN-u - są autoryzowani po CLIP-ie (prezentowanym numerze).

 • Aby zarządzać konferencją wymagane jest wcześniejsze określenie managera pokoju konferencyjnego (numeru telefonu).


 

Konferencja prywatna


 
 
 
 
Konferencja prywatna
 
 


 • Może być zrealizowana przez każdego użytkownika telefonu systemowego Slican, (z wyjątkiem CTS-102.HT)

 • Uczestnikami mogą abonenci sieci wewnętrznej jak i numery miejskie, GSM i IP.

 • Inicjator konferencji staje się jednocześnie jej managerem.

 • Dodawanie uczestników do "prywatnej konferencji" może być realizowane:


◦poprzez dodawanie kolejnego uczestnika konferencji do listy - przed rozdzwonieniem do wszystkich uczestników konferencji prywatnej
◦po rozdzwonieniu - dynamiczne dołączanie do konferencji


Funkcja Managera Telekonferencji

Manager Telekonferencji zarządza konferencją realizowaną w systemach Slican. Zarządzanie możliwe jest wyłącznie za pomocą telefonu systemowego Slican z (z wyjątkiem CTS-102.HT)

Możliwości Managera Telekonferencji

1.Zestawiając konferencję ("na zimno")

◦Zestawienie konferencji prywatnej - zdefiniowanie uczestników od początku.
◦Wywołanie grupy konferencyjnej ze wstępnie zdefiniowanymi uczestnikami.
◦Dodanie do grupy konferencyjnej nowego uczestnika.
◦Usunięcie uczestnika z grupy.   


2.Podczas trwania konferencji ("na gorąco")

◦Monitorowanie ilości uczestników konferencji i sprawdzanie stanu uczestników konferencji (dostępny, zajęty itd.).
◦Dołączanie do istniejącej konferencji nowego uczestnika.
◦Zakończenie konferencji.
◦Wyciszenie wybranego uczestnika konferencji.
◦Udzielanie głosu uczestnikowi (z jednoczesnym wyciszeniem pozostałych uczestników).
◦Zabieraniu głosu.
◦Chwilowe przejście na rozmowę prywatną z dowolnym uczestnikiem konferencji.
◦Przekształcenie rozmowy w konferencję.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego