senderSMS - F O R T E L - serwery i centrale Slican - sprzedaż, serwis, naprawa


Idź do spisu treści

Menu główne

senderSMS

 


W dobie smartfonów i telefonów komórkowych często wysyłamy dziesiątki, setki czy nawet tysiące SMS-ów. Powiadamianie pacjentów o wizytach, studentów o egzaminach czy klientów o promocjach to codzienność. SenderSMS ułatwia taką wysyłkę. Aplikacja służy do seryjnego wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem serwerów SLICAN.

SenderSMS_kolaz
 
 

Jej głównym zadaniem jest zapewnienie skutecznej komunikacji SMS zarówno w kontaktach z kontrahentami, klientami lub też celach marketingowych oraz typowo informacyjnych z pacjentami, studentami czy centrami powiadamiania SMS (Urzędy Powiatowe, Gminne, Miejskie, Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego).
Szerokie możliwości funkcjonalne praktycznie nie ograniczają zakresu zastosowań aplikacji. Marketing mobilny nigdy nie był taki łatwy.

 
 


Funkcjonalność

 • Tworzenie kontaktów, grup kontaktów

 • Szablony wiadomości(prywatne, publiczne)

 • Personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu

 • Automatyczne rejestrowanie i wyrejestrowanie kontaktu na podstawie przesłanego kodu SMS

 • Obsługa polskich znaków diakrytycznych

 • Wiadomości typu "flash"

 • Rejestrowanie wiadomości przychodzących, wychodzących wraz z raportami doręczeń

 • Zabezpieczenie przed wysłaniem wiadomości na wybrane numery (czarna lista)

 • Import/eksport kontaktów

 • Wielopoziomowy dostęp do aplikacji (administrator, zarządzający, obsługa)

 • Obsługa wielu bramek GSM
Struktura i działanie

Kreator pierwszego uruchomienia.

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji startuje kreator, którego zadaniem jest utworzenie głównego nieusuwalnego operatora(administrator) oraz skonfigurowanie:

 • połączenia z centralą

 • konfiguracja bramek GSM przeznaczonych dla systemu

 • konfiguracja parametrów globalnych SMS oraz lokalnych administratora

 • przydzielenie bramek GSM obsługiwanych przez administratora

 
 
SenderSMS_kreator
 
 

Teraz można przystąpić do przygotowania aplikacji do działania.

Konfiguracja systemu

Po zalogowaniu się do systemu konfigurujemy system, którego interface jest przejrzysty i przyjazny dla uzytkownika. W poszczególnych zakładkach możemy dodawać kontakty, definiować grupy, do których można dodawać kontakty oraz umożliwiające automatyczne zapisywanie i wypisywanie się odbiorców, konfigurować operatorów systemu i określić ich uprawnienia.

 
 
SenderSMS_interface
 
 

Wysyłanie wiadomości

Główną funkcjonalnością aplikacji jest możliwość wysyłania wiadomości SMS do zdefiniowanej listy odbiorców. Można to wykonać w oknie głównym aplikacji. Aplikacja umożliwia wysyłanie wiadomości tylko i wyłącznie na żądanie operatora. Wysłanie będzie możliwe w przypadku wypełnienia pola "Treść" oraz gdy aplikacja połączona jest z centralą. Maksymalna długość wiadomości wynosi 160 znaków. W przypadku długich wiadomości SMS aplikacja dzieli je przy wysyłaniu na części nadając im wspólny identyfikator. W przypadku użycia polskich znaków diakrytycznych długość pojedynczej wiadomości skraca się do 70 znaków.

Listy odbiorców można tworzyć na kilka sposbów:

 • wybierając interesującą nas Grupę

 • wybierając konkretne Kontakty

 • dodając numery ręcznie 
 
SenderSMS_wysylka
 
 

Po dodaniu odbiorców, wybraniu lub stworzeniu szablonu wiadomości i zdefiniowaniu jej treści wysyłka jest dziecinnie prosta. Wystarczy kliknąć przycisk "Wyślij" w oknie głównym sendera. Oczywiście każdy z operatorów w zależności od przydzielonych uprawnień może zdefiniować dodatkowe elementy takie jak np "czarna lista"
Uprawnienia operatorów można podzielić na 3 kategorie:

Administrator - Główny operator systemu, ustanowiony podczas pierwszego uruchomienia, ma wszystkie uprawnienia.

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu zarządzający, obsługa oraz przydzielanie dozwolonych bramek GSM

 • dostęp do konfiguracji globalnej

 • dostęp do konfiguracji lokalnej

 • konfiguracja czarnej listy

 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości

 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu

 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów

 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie

 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów

 • eksport danych, kontaktów do pliku csv

 • import kontaktów z pliku csv


Zarządzający

 • dodawanie/usuwanie operatorów typu obsługa oraz przydzielanie dozwolonych bramek GSM

 • dostęp do konfiguracji lokalnej

 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów, szablonów wiadomości

 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu

 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów

 • zlecenie wysłania wiadomości do dowolnych numerów GSM wprowadzonych ręcznie

 • przegląd wiadomości wysłanych, odebranych oraz raportów

 • eksport danych, kontaktów do pliku csv

 • import kontaktów z pliku csv


Obsługa

 • dostęp do konfiguracji lokalnej

 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu

 • zlecanie wysłania wiadomości do dowolnie zdefiniowanej liczby grup, kontaktów

 • przegląd wiadomości wysłanych


Praca sieciowa

Aplikacja umożliwia prace sieciową polegającą na współdzieleniu wspólnej bazy danych zainstalowanej na dedykowanym serwerze.
Wymagania sprzętowe.

W celu zainstalowania aplikacji SenderSMS spełnione muszą zostać następujące wymagania:

 • Komputer taktowany zegarem nie mniej niż 800MHz

 • Pamięć RAM komputera nie mniej niż 1GB

 • WindowsXP SP2 lub nowszy


Uwaga! SenderSMS współpracuje z firmware central w wersji 6.22 lub wyższym
.


Uprawnienia i licencje

 • Działanie aplikacji SenderSMS jest licencjonowane i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji

 • Zakupiony kod licencji jest wprowadzany w trakcie konfiguracji centrali i decyduje o ilości bramek GSM, które mogą być wykorzystywane przez aplikację

 • Licencjonowanie aplikacji nie ma wpływu na jej instalację. Wersję instalacyjną programu można pobrać ze strony domowej Slican i zainstalować program na swoim komputerze, wprowadzając po instalacji odpowiednie, niezbędne do połączenia aplikacji z centralą dane.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego